ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

คำขวัญ ประจำจังหวัด
สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

Advertisements

Leave a comment »

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์

elephant 1หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 และ 13 บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์
พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่นาและป่าละเมาะสลับกับป่าโปร่งเหมาะ กับการเลี้ยงช้างชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วย หรือ กูย หรือ กวย มีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดช้างและเลี้ยงช้าง

elephant 2ในหมู่บ้านช้าง จะมีการแสดงของช้าง เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ที่บริเวณลานแสดงของศูนย์คชศึกษา

elephant 3

elephant 4

elephant 5ชมความน่ารักของช้างแสนรู้ ที่อยู่กับคนมาเป็นเวลาช้านาน

elephant ุ6กิจกรรมอื่นๆ  เช่น การพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมที่ต่างๆ

elephant 7ชมช้างอาบน้ำที่แม่น้ำมูล (วังทะลุ) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมความเป็นอยู่ของชาวกูย ชาวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ ที่เลี้ยงช้าง และอัธยาศัยอันดี ต่อนักท่องเที่ยวสัมผัสความผูกพันธ์ระหว่างช้างกับคน ที่อยู่ร่วมกัน ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

elephant 8

elephant 9

elephant 10

elephant 11การตกลูกของช้าง

elephant 12ประเพณีบวชนาคช้างประจำปี ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม เพื่อ สืบสวนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาวกวยให้คงอยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเมืองช้างให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สายตาชาวโลก
จัดขึ้นช่วงวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ชาวหมู่บ้านตากลางและหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีบุตรชายอายุครบบวช ต่างพร้อมใจกันกันจัดงานบวชขึ้น โดยแต่ละบ้านที่จัดงานบวชก็จะมีการบายศรีสู่ขวัญนาค และจัดงานเลี้ยงคล้ายๆ กับงานบวชโดยทั่วๆ ไป..

elephant 13ชมขบวนแห่นาคช้างที่สวยงามที่สุดในโลก  ขบวนแห่นาคช้างนับร้อยเชือกอันตระการตาไปยังบริเวณวังทะลุ (บริเวณที่ แม่น้ำมูลและลำน้ำชี ไหลมาบรรจบกัน)

elephant 14วันแห่นาค ทุก บ้านก็จะให้นาคขึ้นช้างและแห่มารวมกันที่วัดบ้านตากลาง ก่อนที่ทั้งหมดจะเคลื่อนขบวนแห่ไปที่ลำน้ำมูล บริเวณที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อวังทะลุหรือเรียกในภาษากูยว่า หญ่าจู๊เพื่อไปทำพิธีขอขมาและบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกูยเคารพนับถือ

แผนที่ช้าง01การเดินทาง
อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางเหนือตามทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ร้อยเอ็ด) ก่อนถึงอำเภอท่าตูม มีทางแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 36 ไปตามทางราดยางอีกประมาณ 22 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม โทร.0 4414 5050,0 4451 1975

Leave a comment »

กลุ่มปราสาทตาเมือน จ.สุรินทร์

ปราสาทตาเมือนธม

เมือนธม77 ปราสาทตาเมือนธม ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือน เทือกเขาพนมดงรัก ในเขตบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ 18 ตำบลบ้านตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน ตัวปราสาทอยู่บนเนินเขาสร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสยัมภูศิวลึงค์ และเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม

เมือนธม2 ส่วนซ้ายมือที่ยอดสูงที่สุดคือครรภคฤหะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของศาสนาสถาน ไว้ประดิษฐานรูปเคารพประธาน ถัดมาจะมีช่วงรอยต่อเล็กๆที่เหมือนทางเชื่อม ส่วนนั้นเรียกว่าอันตราระถัดมาทางขวามือก็คือมณฑป

เมือนธม3 ซุ้มเฉพาะส่วนครรภคฤหะ

ส่วนของครรภคฤหะนั้น ภายในประดิษฐานสวยัมภูลึงค์ หรือ ศิวลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งนี่เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าปราสาทหลังนี้  เป็นศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย

เมือนธม444 บรรณาลัย

มีอยู่ 2 หลัง หันหน้าเข้าหาปราสาทประธาน โดยทั้ง 2 หลังนี้ก่อด้วยศิลาแลง ต่างจากปราสาทประธาน และปราสาทเล็กๆด้านหลัง

เมือนธม6เมือนธม7ลายที่เสาประดับกรอบประตู เป็นลายก้านขด สวยงามมาก

เมือนธม8 โคนนทิ

สลักจากหิน ด้านหน้ามีส่วนหัวหักไปแล้ว แต่ยังพอเห็นร่องรอยของสร้อยคออยู่ ลักษณะเป็นเม็ดๆคล้ายลูกประคำ โคนนทิเป็นพาหนะของพระศิวะค่ะ ในศาสนาสถานของพราหมณ์หลายๆแห่ง ที่มีเทวรูปพระศิวะหรือศิวลึงค์เป็นรูปเคารพประธานก็มักจะพบการทำ ประติมากรรมโคนนทิเป็นบริวารไว้เสมอ

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

เมือนโต๊ด1 ปราสาทตาเมือนโต๊ด ห่างจากปราสาทตาเมือนธมไม่ไกลนัก ตั้งอยู่บริเวณทางด้านซ้ายของถนน เชื่อกันว่าปราสาทนี้ทำหน้าที่เป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาล หรือ อโรคยาศาลา

เมือนโต๊ด2 ปราสาทประธาน

ส่วนตัวอาคารนั้นก่อด้วยหินทราย ต่อมาที่ส่วนยอดจึงก่อด้วยศิลาแลง แล้วที่ยอดบัวด้านบนซึ่งต้องสลักลายนั้นจึงก่อด้วยหินทราย

เมือนโต๊ด3บรรณาลัยของปราสาทเมืองโต๊ด

เมือนโต๊ด4โคปุระ

ส่วนที่เป็นช่องประตูช่องหน้าต่างนั้น จะก่อด้วยหินทราย เนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมาก
Leave a comment »

วนอุทยานพนมสวาย

111111111

วนอุทยานพนมสวาย อยู่ในท้องที่ตำบลบัว อำเภอเมือง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวาย ซึ่งประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 555 (พ.ศ.2516) มีเนื้อที่ประมาณ 2,475 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2527

ลักษณะทางภูมิประเทศของ วนอุทยานพนมสวาย มีลักษณะประกอบด้วย ภูเขาลูกเล็กๆ ติดกันอยู่ 3 ลูก ซึ่งมีชื่อเรียกที่ต่างกัน ได้แก่ พนมกรอล หรือเขาหญิง พนมเปร๊ะ หรือเขาชาย และพนมสรัยหรือเขาคอก ทั้งหมดรวมกันจึง มีชื่อเรียกว่า “พนมสวาย”

new5

ยอดที่ 1 มีชื่อว่ายอดเขาชาย (พนมเปราะ) สูง 210 เมตร เป็นที่ตั้งของวัดพนมสวาย

new พนมสวาย55

มีบันไดก่ออิฐถือปูนตกแต่งอย่างสวยงามขึ้นสู่บริเวณวัด

new พนมสวาย66

ระหว่างทางเรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน 1,080 ใบให้ผู้มาเยือนเคาะเพื่อความเป็นสิริมงคล

new พนมสวาย88

ทั้งสองข้างทางก็ร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธ์ุ์

new พนมสวาย22

ยอดที่ 2 มีชื่อว่ายอดเขาหญิง (พนมสรัย) สูงระดับ 228 เมตร
ทางวัดได้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานไว้ชื่อพระพุทธสุรินทรมงคล ปางประทานพร

new พนมสวาย77

ยอดที่ 3 มีชื่อว่าเขาคอก (พนมกรอล) พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสร้างศาลาอัฏฐะมุข เป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง จากยอดเขาชายมาประดิษฐานไว้ในศาลา

new พนมสวาย11

ชาวจังหวัดสุรินทร์ ถือว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่แสวงบุญ โดยการเดิน ขึ้นไปยัง บนยอดเขา ในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5
นักท่องเที่ยว ที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยว ไหว้พระ การได้มานมัสการ พระพุทธสุรินทรมงคลปางประทานพร ที่วัดพนมสวาย ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เนื่องจากจะได้ไหว้พระแล้ว ยังได้ท่องเที่ยว วนอุทยานที่มีความร่มรื่น ด้วยต้นไม้นานาชนิด มีสระน้ำที่กว้างใหญ่ นอกจากนี้ยังได้ยินเสียงของสัตว์ป่า อาทิกระรอก กระแต นกเขาหลวง ฯลฯ จึงเป็นสถานที่เหมาะ สำหรับ พักผ่อนหย่อนใจ เป็นอย่างมาก

แผนที่พนมสวาย

การเดินทาง
การเดินทางจากอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สะดวกมากโดยไปทางรถยนต์ สายสุรินทร์-ปราสาท ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร และทางลูกรังอัดแน่น 6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอเมืองถึงวนอุทยานพนมสวาย ประมาณ 20 กิโลเมตร

Leave a comment »

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

new

ห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางถนนสายสุรินทร์-ปราสาท (ทางหลวงหมายเลข 214) ประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5-6 แยกซ้ายมือไปทางถนนริมคลองชลประทาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ห้วยเสนงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูง  และภายในที่ทำการชลประทานมีพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

new1jpg

new3

บนสันเขื่อนเป็นถนนลาดยาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสุรินทร์

new7

new4

new5

บรรยากาศยามเย็น

บรรยากาศยามเย็นที่ห้วยเสนง

อาหารพื้นเมืองงขายที่ห้วยเสนง

เลือกซื้ออาหารพื้นเมืองได้ตามใจชอบ

แผนที่ห้วยเสนง

การเดินทาง
อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปตามทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ปราสาท) ประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5-6 แยกซ้ายมือไปทางถนนริมคลองชลประทาน ประมาณ 4 กิโลเมตร

Leave a comment »

ร้านอาหารใน จ.สุรินทร์

ร้านอาหารใน อ.เมืองสุรินทร์

-สวนอาหารชายน้ำ

viewที่อยู่ : 80 หมู่ 1 ต เฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0445189979

1

เมนูอาหาร

อาหาร1

อาหาร2

อาหาร3

-ร้านอาหาร แป๊ะตี๋

•ที่อยู่ : 40-42 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
•เบอร์โทรศัพท์ : 0 4451 1682, 0 4451 1588

  เมนูอาหาร

  กิน2

  กิน7

  กิน4

  กิน5

  -สวนอาหาร ปาล์มทิพ

  •ที่ตั้ง : เลขที่ 234 หมู่ 3 ถนน สุรินทร์-บุรีรัมย์ ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
  •โทรศัพท์ : 0-4453-8333,0-4453-9456
  •การเดินทาง : จากตัวเมืองสุรินทร์ ให้ใช้ถนนเส้นสุรินทร์-บุรีรัมย์ มาประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วสังเกตสถานีโทรทัศน์ช่อง11 ถัดมาอีก 50 เมตร จะเห็นร้านปาล์มทิพย์ อยู่ทางด้านขวามือของถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์

  •วันเวลาเปิดทำการ   เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-24.00 น.

  เมนูอาหาร

  กิน1

  กิน2

  กิน4

  กิน6

  Leave a comment »