วนอุทยานพนมสวาย

111111111

วนอุทยานพนมสวาย อยู่ในท้องที่ตำบลบัว อำเภอเมือง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวาย ซึ่งประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 555 (พ.ศ.2516) มีเนื้อที่ประมาณ 2,475 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2527

ลักษณะทางภูมิประเทศของ วนอุทยานพนมสวาย มีลักษณะประกอบด้วย ภูเขาลูกเล็กๆ ติดกันอยู่ 3 ลูก ซึ่งมีชื่อเรียกที่ต่างกัน ได้แก่ พนมกรอล หรือเขาหญิง พนมเปร๊ะ หรือเขาชาย และพนมสรัยหรือเขาคอก ทั้งหมดรวมกันจึง มีชื่อเรียกว่า “พนมสวาย”

new5

ยอดที่ 1 มีชื่อว่ายอดเขาชาย (พนมเปราะ) สูง 210 เมตร เป็นที่ตั้งของวัดพนมสวาย

new พนมสวาย55

มีบันไดก่ออิฐถือปูนตกแต่งอย่างสวยงามขึ้นสู่บริเวณวัด

new พนมสวาย66

ระหว่างทางเรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน 1,080 ใบให้ผู้มาเยือนเคาะเพื่อความเป็นสิริมงคล

new พนมสวาย88

ทั้งสองข้างทางก็ร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธ์ุ์

new พนมสวาย22

ยอดที่ 2 มีชื่อว่ายอดเขาหญิง (พนมสรัย) สูงระดับ 228 เมตร
ทางวัดได้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานไว้ชื่อพระพุทธสุรินทรมงคล ปางประทานพร

new พนมสวาย77

ยอดที่ 3 มีชื่อว่าเขาคอก (พนมกรอล) พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสร้างศาลาอัฏฐะมุข เป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง จากยอดเขาชายมาประดิษฐานไว้ในศาลา

new พนมสวาย11

ชาวจังหวัดสุรินทร์ ถือว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่แสวงบุญ โดยการเดิน ขึ้นไปยัง บนยอดเขา ในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5
นักท่องเที่ยว ที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยว ไหว้พระ การได้มานมัสการ พระพุทธสุรินทรมงคลปางประทานพร ที่วัดพนมสวาย ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เนื่องจากจะได้ไหว้พระแล้ว ยังได้ท่องเที่ยว วนอุทยานที่มีความร่มรื่น ด้วยต้นไม้นานาชนิด มีสระน้ำที่กว้างใหญ่ นอกจากนี้ยังได้ยินเสียงของสัตว์ป่า อาทิกระรอก กระแต นกเขาหลวง ฯลฯ จึงเป็นสถานที่เหมาะ สำหรับ พักผ่อนหย่อนใจ เป็นอย่างมาก

แผนที่พนมสวาย

การเดินทาง
การเดินทางจากอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สะดวกมากโดยไปทางรถยนต์ สายสุรินทร์-ปราสาท ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร และทางลูกรังอัดแน่น 6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอเมืองถึงวนอุทยานพนมสวาย ประมาณ 20 กิโลเมตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: